KPMG Česká republika

Informace o veřejných zakázkách realizovaných společností KPMG Česká republika

Pro získaní informací prosím vyplňte tento kontaktní formulář. Na zpracování dotazu a odpověď si vyhrazujeme pět pracovních dnů od jeho obdržení.

Kontaktní formulář

* Povinné pole

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů uvedených v tomto formuláři správcem KPMG v České republice. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely komunikace a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.