Konkurs podatkowy Tax’n’You 2020

XIII edycja

Prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza. Wszystkie pola oznaczone zgodnie z legendą są obowiązkowe.

Dane personalne - krok 1/4

Wymagane


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, status (student/absolwent), kierunek i rok studiów wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia oraz nazwę uczelni na której realizowany jest w/w kierunek studiów dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. e-mail) przez współadministratorów tj. spółki z Grupy KPMG w Polsce*. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę dla celów niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez któregoś ze współadministratorów tj. spółki z Grupy KPMG w Polsce*. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę dla celów niezbędnych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez któregoś ze współadministratorów tj. spółki z Grupy KPMG w Polsce*. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Zapoznałem(łam) się z regulaminem konkursu Tax’n’You i akceptuję go.

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję ją.

Przyjmuję do wiadomości, że w odniesieniu do danych osobowych współadministratorami są spółki z Grupy KPMG w Polsce* - każda z nich ma siedzibę przy ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, kontakt e-mail: kpmg@kpmg.pl.

Ww. spółki wyznaczyły i powołały inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: Michał Ostalski, KPMG Sp. z o.o., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

Dane osobowe gromadzone poprzez przesłane aplikacje o pracę (CV, list motywacyjny) – zarówno na potrzeby bieżącej rekrutacji jak i na poczet przyszłych, a także te, które będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Dane osobowe podane przez kandydata związane z:
- uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
- uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu,
- marketingiem bezpośrednim wykonywanym przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do czasu cofnięcia zgody w tym celu.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych (podobnie jak wyrażenie zgody) jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów przetwarzania danych.

* Spółki Grupy KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflancka 4A.